Uczyć się przy okazji

Zazwyczaj, kiedy myślimy o uczeniu się, mamy na myśli zorganizowaną i zaplanowaną czynność służącą opanowaniu nowych zagadnień teoretycznych czy nabyciu praktycznych umiejętności. Po to właśnie istnieją przecież szkoły i w tym celu organizuje się wykłady dla ludzi w różnym wieku. Zapomina się przy tym o podstawowej prawidłowości, że najlepiej i najskuteczniej człowiek opanowuje nowe treści mimowolnie, przy okazji różnych życiowych sytuacji, a niekoniecznie w sposób celowy. Wykorzystując tę prawidłowość można przekazać dziecku ważne treści tak, że nawet się nie zorientuje, że właśnie się uczy. Wiedzą o tym doskonale nauczyciele i twórcy gier edukacyjnych, które służą właśnie takiemu sposobowi nauczania. Gry edukacyjne mają tę właściwość, że skutecznie skupiają uwagę młodego człowieka, angażują rozmaite kanały komunikacji, takie jak wzrok, słuch, dotyk, a przy okazji dostarczają mnóstwa dobrej zabawy. Ciekawe scenariusze gier edukacyjnych, zadania wymagające logicznego i kreatywnego myślenia stanowią tak dużą atrakcję, że niekiedy ku zdumieniu nauczycieli i rodziców trudno ucznia od nauki oderwać. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy nauka będzie nie przykrym obowiązkiem, realizowanym w szkolnej ławce, a rozrywką przy kolorowej planszy lub ekranie komputera. Człowiek uczy się najwięcej przy okazji.

You can leave a response, or trackback from your own site.