Uczenie pamięciowe a uczenie się przez zabawę

Powszechnie wiadomo, że ludzie uczą się nowych umiejętności i przyswajają nowe informacje za pomocą różnych metod. Oczekuje się, że dzięki nauce człowiek, niezależnie od tego czy jest dzieckiem, dorastającym nastolatkiem, dorosłym czy też absolwentem uniwersytetu trzeciego wieku, zdobędzie nową wiedzę teoretyczną i nowe umiejętności praktyczne, których wcześniej nie znał. Istnieje wiele odmiennych technik uczenia się, ale zazwyczaj psycholodzy wyodrębniają wśród nich kilka najważniejszych. Niestety w naszym systemie edukacji dominuje uczenie się pamięciowe, które polega najczęściej na mechanicznym zapamiętaniu i powtarzaniu przyswajanych treści aż do momentu, kiedy dana czynność czy informacja będzie mogła być powtarzana przez ucznia bez popełniania błędów. W uczniowskim slangu istnieją liczne pejoratywne określenia na ten typ nauki. Stosunek uczniów najlepiej oddają takie słowa jak rycie czy kucie, które obrazują mechaniczny i nużący charakter tej metody. A o ile ciekawsze byłoby uczenie się poprzez zabawy i gry edukacyjne! Gry edukacyjne bazują na naturalnej ludzkiej ciekawości i chęci zdobywania nowych doświadczeń, wykorzystują więc zabawę i rozrywkę w służbie edukacji. Na szczęście nauczyciele coraz częściej wprowadzają gry edukacyjne na wszystkich poziomach nauczania.

You can leave a response, or trackback from your own site.