Rola gier edukacyjnych w procesie kształcenia

Gry edukacyjne to nie tylko przyjemność czerpana z różnego rodzaju uprawianych gier, lecz również olbrzymi walor edukacyjny, jest to niezwykle ważne w procesie kształcenia dzieci i młodzieży, na różnych poziomach i w różnym wieku. Gry edukacyjne są w stanie pełnić wiele różnych ról, na pozór czasem niedostrzegalnych dla przeciętnego zjadacza chleba – takim walorem jest chociażby ich rola motywacyjna. Polega ona na tym, że gracz podczas gry ma pewną motywacje, uczy się niejako w ten sposób, pośrednio też zachodzą pozytywne procesy w jego psychice. Kolejną rolą gier edukacyjnych jest ich funkcja stymulacyjna – polega ona na stymulacji poprzez grę rozmaitych sytuacji, które faktycznie w życiu każdego wcześniej czy później się wydarzą. Dzięki grom tego rodzaju dany człowiek czy się pewnych zachowań, co przekłada się następnie na realną rzeczywistość – a więc codzienne życie i codzienne rozwiązywanie problemów. Gry edukacyjne spełniają również rolę ułatwienia zrozumienia przez młodego człowieka wielu równych – czasami skomplikowanych z natury – procesów zachodzących w przyrodzie czy też algorytmów postępowania, co może na pewno przydać się w procesie rozwiązywania zadań matematycznych. Reasumując można z powodzeniem stwierdzić, że gry edukacyjne nie zawierają w sobie żadnych pierwiastków negatywnych, natomiast tych korzystnych jest wiele.

You can leave a response, or trackback from your own site.