Puzzles Escape room pokój zagadek w Warszawie
 
spróbuj...
   się wydostać
 
REGULAMIN

1.Wzięcie udziału w grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.Gra przeznaczona jest dla 2-9 osób powyżej 16 roku życia. Osoby młodsze mogą wziąć udział pod       opieką dorosłych i/lub animatora oraz za zgodą pracownika obsługi.

3.Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność, po zapoznaniu się z regulaminem.

4.Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających, oraz/lub zachowujący się agresywnie zostaną wyproszeni przez pracownika obsługi.

5.Na terenie lokalu zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, a także palenia papierosów.

6.Jedna gra trwa 60 minut. Po upływie tego czasu uczestnicy zobowiązują się do dobrowolnego opuszczenia lokalu.

7.W przypadku spóźnienie przekraczającego 10 minut, gra może zostać skrócona lub odwołana.

8.Uczestnicy odpowiadają za zniszczenia dokonane w lokalu.

9.Rejestrowanie gry za pomocą aparatu fotograficznego czy kamery oraz innych urządzeń jest zabronione.

10.Rabaty się nie sumują.
 

Prosimy o potwierdzanie rezerwacji na dzień przed grą telefonicznie lub przez e-mail.Rezerwacje niepotwierdzone mogą zostać anulowane.

  
 
 

REZERWACJA

x
SZCZEGÓŁY TWOJEJ REZERWACJI123456789101112131415161718192021222324252627282930