Ocena gier komputerowych przez dzieci

Dostępne na rynku produkty gier edukacyjnych cechują się silnym zróżnicowaniem pod względem stopnia trudności, przeznaczenia oraz zakresu oddziaływania edukacyjnego. Można zatem odpowiednio dostosowywać określone gry do zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży. Uczniowie słabiej radzący sobie z przyswajaniem wiedzy języka obcego maja możliwość dodatkowego kształcenia swoich umiejętności oraz ćwiczenia pozyskanych wiadomości za pomocą wybranych gier komputerowych. Jednostki dyslektyczne doskonale poprawią się ortograficznie za pomocą wybranych produktów komputerowych, w tym zakresie. Gry komputerowe mające charakter edukacyjny zdecydowanie pozytywnie odbierane są przez dzieci. Często sięgają oni do takich form aktywności domowej, aniżeli skupiają uwagę na czytaniu stronic podręcznika. Nie jest istotny fakt, że podczas grania ćwiczą oni określone umiejętności, ale ważna jest sama forma zabawy. Szczególnie ważne jest to w procesie nauczania mniejszych dzieci, które nie są jeszcze przystosowane do zasad panujących w szkole, ani też obowiązków uczniowskich. Gry edukacyjne dają również rodzicom większy spokój o efektywne wykorzystywanie czasu wolnego swoich pociech. Można zatem zdecydowanie polecić rodzicom korzystanie z elektronicznych sposób kształcenia dzieci i młodzieży.

You can leave a response, or trackback from your own site.