Nauka znaków drogowych dzieci

W pierwszych latach edukacji szkolnej dziecko uczy się podstawowych zasad zachowania na drodze. Jest to związane z przygotowaniem małych uczniów do samodzielnego podróżowania do szkoły oraz powrotów do domu. Nie zawsze bowiem rodzice mają możliwość odbierania swoich dzieci ze szkoły. Młody uczeń musi zatem odpowiednio wcześnie poznać oraz stosować zasady poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię. W tym celu prowadzi się szereg zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach wychowania fizycznego. Również podczas wycieczek dzieci mogą powtarzać wiadomości określając rodzaje znaków drogowych, czy przypominając sobie zasady ruchu drogowego. Aby dodatkowo wzmocnić owe oddziaływanie edukacyjne można zakupić dziecku gry komputerowe bazujące na stosowaniu zasad poruszania się w ruchu drogowym. Takie gry posiadają nieskomplikowaną budowę, w której bohater musi pokonywać wyznaczone trasy pieszo, rowerem lub samochodem. Na trasie znajdują się różnorodne znaki, których trzeba przestrzegać, światła drogowe oraz przejścia dla pieszych. Złe zinterpretowanie znaku grozi utratą punktów albo życia. Gra ta jest ciekawym sposobem pogłębiania wiedzy o znakach drogowych, aczkolwiek jej stosowanie przynosi wiele pozytywnych efektów w nauczaniu małych dzieci.

You can leave a response, or trackback from your own site.