Najpopularniejsze gry edukacyjne

Słowo najpopularniejsze szczególnie w zakresie gier budzi wiele kontrowersji. Sytuacja ta wynika w głównej mierze z tego, że chcąc stworzyć ranking gier, musielibyśmy go stworzyć dla każdej grupy wiekowej z osobna. Nie można tworzyć rankingu dla ogółu, szczególnie, gdy planujemy to zrobić dla gier edukacyjnych. Dlaczego? Przede wszystkim, dlatego, że gry edukacyjne są zróżnicowane pod względem ich poziomu trudności, a zatem one same w sobie są skierowane do poszczególnych grup wiekowych. Wyróżnić możemy gry dla dzieci najmłodszych, w wieku przedszkolnym, w przedziale wiekowym 7-9, jak i dla dzieci starszych. Trudne jest, zatem wytypować gry najpopularniejsze biorąc pod uwagę wszystkie grupy wiekowe. Jest jednak jeden ranking, który może nie będzie rzetelny, ale przybliżony. Możemy, bowiem wytypować rodzaje gier edukacyjnych, które najczęściej są nabywane. Wyróżnić tutaj możemy wszelkiego rodzaju gry, które mają charakter literówki. Polegają one na wyszukiwaniu wyrazów, tworzenia synonimów, dodawania brakujących liter, czy też układania wyrazów z przedstawionych liter itp. Kolejnymi są gry matematyczne, które zawierają zadania z matematyki dostosowane do wieku gracza. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się gry uczące języków obcych bądź też tą naukę wspierające. Jak zatem widać wytypowanie grup gier jest możliwe, jednak wytypowanie konkretnych gier zdecydowanie nie.

You can leave a response, or trackback from your own site.