Matematyczne rozwiązania rozrywkowe dla dzieci

Wiele problemów przysparza dzieciom nauka matematyki. Związane jest to z abstrakcyjnością pojęć matematycznych. Zależności pomiędzy działaniami oraz różnorodne formy ułamkowe nie są bliskie dzieciom, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym. W związku z powyższym, nauczanie matematyki wzbudza w mniejszych dzieciach niechęć oraz niezadowolenie. Można jednak zaradzić zaistniałym problemom edukacyjnym. Nauka matematyki wcale nie musi polegać na rozwiązywaniu szeregu podobnych zadań, które sprawiają dziecku wiele trudności. Można wykorzystać w tym celu zamiłowanie do komputerów dzieci. Gry matematyczne stanowią bardzo rozbudowany asortyment elektronicznej rozrywki edukacyjnej. W ramach zabawy dzieci muszą rozwiązywać działania matematyczne określonych zakresów. Są one dostosowane do wymagań programowych na poszczególnych etapach edukacji szkolnej. Zadania wkomponowane są w całość gry tak, aby nie zniechęcały graczy. Równie ciekawą propozycją są wszelkiego rodzaju zabawy geometryczne. Dzielenie figur geometrycznych, łączenie poszczególnych elementów w całość, wszystko to ma za zadanie przybliżyć uczniom zrozumienie zagadnień szkolnych. Wieku nauczycieli nie tylko poleca owe programy komputerowe, ale także stosuje je podczas własnych zajęć szkolnych.

You can leave a response, or trackback from your own site.