Jakie umiejętności kształtują gry komputerowe

Dostępne na rynku gry komputerowe, w kategorii gier edukacyjnych, wykazują różnorodne zakresy oddziaływania na graczy. Możemy zatem, za ich pomocą, kształtować wybrane cechy charakteru, ćwiczyć poszczególne umiejętności oraz podnosić poziom wiedzy z wybranych obszarów tematycznych. W pierwszej kategorii ćwiczeniom poddawana jest wytrwałość gracza. Przejście kolejnych plansz gry wymaga wielokrotnych prób oraz szeregu różnorodnych starań. W ten sposób dzieci uczą się cierpliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Nic nie przychodzi bowiem tak łatwo. Za pomocą gier komputerowych możemy kształtować w graczach umiejętność logicznego myślenia. Jest ono konieczne nie tylko w edukacji szkolnej, ale także w późniejszym, samodzielnym życiu jednostki. Logiczne myślenie, niestety, nie stanowi popularnej cech ludzkiej. Trzeba wyrobić w sobie odpowiednie umiejętności łączenia faktów, czy zdarzeń w jedną całość oraz poszukiwania najlepszych rozwiązań dla danego problemu. Umiejętnościami dodatkowymi w grach komputerowych jest również zręczność oraz spostrzegawczość. Za pomocą owej formy rozrywki zapoznajemy dzieci z różnorodnymi zagadnieniami tematycznymi, na przykład, z dziedziny historii, czy geografii. Odpowiednia konstrukcja gry może zdecydowanie polepszyć wyniki szkolne naszych dzieci już od pierwszych klas szkoły podstawowej.

You can leave a response, or trackback from your own site.