Historyczny świat w grach edukacyjnych

Historia opiera się na poznawaniu kolejnych okresów działalności ludzkiej na danych terenach. Nie dotyczą one tylko naszego kraju, ale opierają się na całej historii świata. Za pomocą edukacyjnych gier komputerowych owy świat historyczny może zostać przybliżony użytkownikom. Szczególnie często zauważamy zainteresowanie tematyką starożytną. W grach, świat przedstawiony, często odwołuje się do świata starożytnego. Bohaterowie, stroje, czy nawet zasady kulturowe ściągnięte są z tradycyjnych podręczników historycznych. Bohaterowie muszą dostosować się do stawianych wymagań. W poszczególnych propozycjach komputerowych wykorzystuje się przedmioty codziennego użytku nawiązujące do danego okresu historycznego. W starożytności nie zobaczymy więc telewizora, czy telefonu komórkowego. Takie dostosowanie do określonych wymogów historycznych jest bardzo istotnym elementem. Dzieci poznają prawdziwe relacje, a nie muszą wybierać, które przedmioty pasują do danej historii, a które stanowią dodatek producenta. Nauka historii za pomocą gier komputerowych nie wykazuje żadnych zasad, co do określania zadań bohatera. Nie one tutaj stanowią wyznacznik, a cała otoczka realizacji poszczególnych plansz. Koncepcja problemów stawianych graczowi może cechować się znacznym zróżnicowaniem.

You can leave a response, or trackback from your own site.