Dostosowanie zasad gry do umiejętności i wiedzy odbiorców

Odpowiednie dostosowanie zasad oraz rodzajów zadań, stawianych w danej grze komputerowej, stanowi podstawowy czynnik warunkujący jej atrakcyjność oraz sukces. Gracz musi mieć możliwość pokonania przeszkody, a nie ciągłego ponoszenia porażki. Trzeba zatem pamiętać, że gry przeznaczone dla mniejszych dzieci nie mogą być skomplikowane pod kątem samego sterowania, ale także problematyki. Prostota konstrukcji nie będzie wpływała na zmniejszenie atrakcyjności danej gry komputerowej. Dzieci starsze mogą korzystać z bardziej rozbudowanych rozwiązań, aczkolwiek nie mogą one przekraczać ich wiedzy i umiejętności. Zamieszczone zatem zadania matematyczne winny być dostosowane do programu nauczania w danym wieku szkolnym. Można rozbudować ich zakres, ale w takich przypadkach konieczne będzie rozbicie zadań na określone poziomy trudności. Gracz sam określa jaki poziom go interesuje oraz w jakim poziomie czuje się najlepiej. Dostosowanie gry edukacyjnej do odbiorcy jest zatem najważniejszym punktem całego procesu wprowadzania produktu na rynek. Na wszystkich oferowanych grach zamieszczona jest bowiem informacja do jakich grup wiekowych dany produkt został przeznaczony. Ułatwia to bardzo dobór odpowiednich propozycji komputerowych.

You can leave a response, or trackback from your own site.