Dla wzrokowców i słuchowców

Skuteczne uczenie się wymaga zaangażowania i skupienia. Nie da się zapamiętać przyswojonej wiedzy, jeśli nie będzie systematycznie powtarzana. To prawidłowości znane każdemu, kto ma cokolwiek wspólnego z edukowaniem lub szkoleniem ludzi, jednak w praktyce rzadko się je stosuje, bo również od nauczyciela ich wdrożenie w proces nauczenia wymaga więcej wysiłku. Znane ze szkoły metody nauki przestały się sprawdzać w świecie, w którym od dziecka ludzie przyzwyczajają się do nieustannego napływu nowych bodźców i wrażeń zmieniających się jak w kalejdoskopie. Trudno potem oczekiwać, że uczeń będzie siedział nieruchomo przez kilka godzin w pełnym skupieniu. Dlatego sięga się coraz częściej po różnorodne metody aktywizujące, a wśród nich gry i zabawy edukacyjne, które angażują uwagę ucznia dzięki wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów sensorycznych. Gra edukacyjna jest atrakcyjna dla oczu, a więc wykorzystuje wzrok. Muzyka i rozmaite dźwięki towarzyszące wykonywaniu zadań angażują z kolei słuch. Do poprawnego pokonania przeszkód w grze potrzebna jest koncentracja, a czasami zręczność. To zupełnie coś innego niż nudne siedzenie w ławce. Gry edukacyjne bazują na przekonaniu, że ludzie uczą się najskuteczniej, jeśli korzystają przy tym ze wszystkich swoich zmysłów i samodzielnie zdobywają nowe doświadczenia.

You can leave a response, or trackback from your own site.