Czy gry komputerowe mogą uczyć języka obcego

Nauczanie języka obcego powinno rozpoczynać się w jak najwcześniejszym wieku dziecka. Nie można Wedy mówić o tradycyjnym sposobie nauczania, ale o różnorodnych formach poznawania języka przez zabawę. Mniejsze dzieci nie zdobywają wiedzy gramatycznej, ani też nie wykorzystują umiejętności czytania, czy pisania w języku obcym. Ich nauczanie polega na powtarzaniu określonych słów oraz podstawowych zwrotów językowych. Taka forma edukacji jest szczególnie ważne w pierwszych okresie obcowania z językiem oraz powinna cechować się wielkim zróżnicowaniem. Jedynie w ten sposób nauczanie języka stanie się dla dziecka atrakcyjne, a nie zostanie on zniechęcony do dalszej pracy. Wiele gier komputerowych wykazuje znamiona edukacji językowej. Po pierwsze, ważnym elementem konstrukcji gry staje się użytkowanie języka obcego przez wszystkich bohaterów zabawy. W ten sposób dzieci mają możliwość osłuchania się z danym systemem komunikacji, co wpłynie pozytywnie na ich późniejszą umiejętność wymowy. Ciekawym rozwiązaniem jest także operowanie słownictwem językowym łącząc elementy obrazkowe w pary zapisami słownymi wyrazu i wymową lektora. W ten sposób nie tylko uczymy się rozróżniać słowa, ale także zapamiętujemy ich brzmienie i zapamiętujemy wygląd zapisu konkretnej nazwy.

You can leave a response, or trackback from your own site.