Budowanie interakcji za sprawą gier edukacyjnych

Wszyscy ludzie muszą umieć radzić sobie w większej grupie. Najpierw uczymy się życia w rodzinie, następnie w grupie znajomych, potem ludzi poznanych w pracy itd. Słowem, musimy uczyć się współistnienia w społeczeństwie. Również każdego młodego człowieka powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć tejże umiejętności, gdyż bez niej nie będzie w stanie zbudować żadnej trwałej relacji łączącej dwoje czy więcej ludzi. Co za tym idzie człowiek takie nie będzie umiał prowadzić normalnego, zdrowego życia. Istnieje jednak bardzo prosty sposób na wytworzenie i rozwijanie tej umiejętności w naszym dziecku. Mianowicie gry edukacyjne. Gry te nierzadko są grami, w których uczestniczy przynajmniej kilkoro dzieci. W ich czasie dziecko nabywa umiejętności współpracy z kimś innym i dążenie do jakiegoś wspólnego celu, którym jest tutaj np. wygranie jakiejś gry. Ponadto pokazuje jak powinno się zachowywać w czasie porażki, a jednocześnie cieszyć z wygranej kolegi. Sprawia to, że właściwie mamy pewność, iż nasza pociecha nie wyrośnie w przyszłości na skupionego jedynie na sobie egoistę, dla którego problemy innych ludzi nie są w ogóle warte jakiejkolwiek uwagi, a liczą się jedynie te należące do niego samego.

You can leave a response, or trackback from your own site.